PRIVATMARKED 
 

- plate på mark for enebolig og garasjer

- flytsparkling / gulvavretting / lydgulv

 

- plasstøpte vegger for bygg og støttemur

 

- prefabrikerte betongelementer for bygg og støttemur

 

- grunnarbeider

 
NÆRINGSMARKED
 

- fundamentering

 

- gulvstøp store flater

- flytsparkling / gulvavretting / lydgulv

 

- plate på mark for eneboligprosjekter

 

- plasstøpte vegger for bygg og støttemur

 

- prefabrikerte betongelementer for bygg og støttemur

ENTREPRENØRER
 

- plasstøpte betongkonstruksjoner

 

- prefabrikerte betongelementer

 

- forskaling og armering

 

- gulvstøp store flater

- flytsparkling / gulvavretting / lydgulv

TJENESTER